Warning: opendir(online): failed to open dir: No such file or directory in /home/www/strazjanowlub/html/main.php on line 1325

Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/strazjanowlub/html/main.php on line 1327
- -- Charakterystyka platformy "112" --
29-11-2018 r. - VI Edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” ...
26-09-2018 r. - List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ..
19-09-2018 r. - Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ...
08-08-2018 r. - Akcja honorowego oddawania krwi ...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/strazjanowlub/html/module/banner.inc.php on line 155

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/strazjanowlub/html/module/banner.inc.php on line 155
Godz. 8.00, W ciagu ostatniej doby odnotowano: - Pożary: 0, - Miejscowe zagrożenia: 0, -Fałszywe alarmy: 0
Menu
Kontakt
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Janowie Lubelskim

23-300 Janw Lubelski
ul. Pi?sudskiego 58
tel. 8724340; 8725024
fax 8721182
E-mail: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
Inwestycje ze ?rodkw UE


Inwestycje finansowane ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach "Regionalny Program operacyjny Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

Linki
Komenda G?wna Pa?stwowej Stra?y Po?arnej

Komenda Wojewdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Lublinie

Porady
-- Charakterystyka platformy "112" --


Unia Europejska wspiera Powiatowy system ratowniczy

Cz I

Moliwoci Systemu Teleinformatycznego, stosowanego w codziennej subie dyurnych stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim .

System zrealizowano na podstawie opracowanego projektu „Budowa platformy elektronicznej w KP PSP w Janowie Lubelskim dla obsugi telefonu ratunkowego 112 „. Projekt zakada zbudowanie jednolitego teleinformatycznego systemu przeznaczonego dla potrzeb sub ratowniczych dziaajcych na terenie powiatu. W ramach jego realizacji zostay wdroone:

 • teleinformatyczne mechanizmy wspdziaania sub ratowniczych,
 • mechanizmy wsparcia sub ratowniczych przez inne instytucje wspomagajce,
 • ujednolicone sposoby przyjmowania zgosze z linii alarmowych,
 • automatyczne systemy dysponowania i alarmowania sub ratowniczych,
 • zarzdzanie dokumentacj generowana w trakcie prowadzenia oraz koordynacji dziaa ratowniczych,

Warto projektu wynosi 115 512,35 PLN. w tym:
 • 75% rodkw inwestycyjnych stanowiy rodki finansowe UE w ramach ZPORR
 • 25 % stanowiy rodki wasne KP PSP w Janowie Lubelskim

Poza projektem realizowanym w ramach ZPORR starostwo powiatowe w Janowie lubelskim sfinansowao podsystem alarmowania i powiadamiania Szpitalnego Oddziau Ratunkowego. rodki finansowe przeznaczone na ten cel 40.000,00 PLN


OPIS SYSTEMU

Budowa systemu teleinformatycznego dla potrzeb powiatowych sub ratowniczych jest procesem bardzo zoonym. Jego realizacja musi zapewnia takie rozwizania , ktre z jednej strony bd odpowiaday specyfice dziaania sub ratowniczych ich alokacji w ramach caego powiatu z drugiej strony musz dawa szybki sposb jego wykorzystania oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczestwa.

W systemie komputerowym obsuga urzdze jest zorganizowana w ten sposb, e dla kadego z obsugiwanych urzdze tworzony jest specjalny program. Jego podstawowa funkcjonalno obejmuje.

 • zarzdzanie podmiotami ratowniczymi,
 • zarzdzanie siami i rodkami bdcymi w dyspozycji sub ratowniczych,
 • zarzdzanie zgoszeniami,
 • zarzdzanie dokumentacj z dziaa
 • zarzdzanie urzdzeniami wykonawczymi
 • pene wykorzystanie rodowiska mapowego jako narzdzia wspierajcego dziaania,
 • administrowanie systemem teleinformatycznym,
 • wykonywanie analiz w oparciu o mapy cyfrowe.

Zintegrowane Stanowisko Kierowania PSP peni funkcj centrum zgoszeniowego wyposaone jest w cyfrowy rejestrator rozmw sucy do zapisywania caej rozmowy prowadzonej przez telefon alarmowy 112 oraz 998. Rejestrator zapisuje godzin rozmowy, numer telefonu z ktrego zgaszane jest zdarzenie, oraz dokadn ca rozmow pomidzy zgaszajcym a dyspozytorem. Dlatego te istnieje moliwo atwej identyfikacji osb w przypadku przekazywania informacji nieprawdziwych Dane te s archiwizowane i przechowywane w postaci elektronicznej co pozwala na szybk lokalizacj i identyfikacj numeru telefonu z ktrego dokonywano zgoszenia. System komputerowy jest w peni zintegrowany z telefoniczn central cyfrow. W przypadku zgoszenia alarmowego na jeden z telefonw ratunkowych na monitorze wywietla si informacja o numerze z podaniem dokadnego adresu. Na drugim monitorze wywietla si na mapie cyfrowej lokalizacja osoby dzwonicej. Numer telefonu wraz z adresem automatyczne wpisywany jest przez system do karty wyjazdowej. Cay proces alarmowania zapisywany jest wraz treci rozmowy w postaci cyfrowej w systemie.

System Wspomagania Decyzji SWD dla stanowiska kierowania to zintegrowany , skadajcy si z wielu moduw system teleinformatyczny , ktrego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych do wspomagania pracy Pastwowej Stray Poarnej jak i stacji Pogotowia Ratunkowego . cise poczenie pomidzy moduami systemu , umoliwiaj wymian informacji.

System SWD ST wsppracuje take z urzdzeniami teletechnicznymi wykorzystywanymi zarwno w PSP jak i Szpitalny Oddzia Ratunkowy takimi jak ; cyfrowe centrale telefoniczne, terminale statusw , urzdzenia zdalnego alarmowania pojazdw ratowniczych. System SWD wykorzystuje system informacji o terenie (GPS)

Stanowisko skada si z komputera pracujcego w sieci zarzdzajcego prac SWD ST.

Aplikacja SWD ST skada si kilku moduw, takich jak:

 • Rejestr wyjazdw
 • Siy i rodki
 • mapa,
 • zestawienia i raporty
 • urzdzenia
 • przekazywanie zgosze

Element „Rejestr wyjazdw„ suy do obsugi zaistniaego zdarzenia. W przypadku poczenia na numer alarmowy automatycznie uruchamia si karta zdarzenia ktra zawiera informacje o czasie przyjcia zgoszenia, rodzaju zdarzenia, opisu zdarzenia, okrela miejscowo, ulic, nr domu i lokalu, nazw obiektu, skrcon nazw obiektu, dane o poszkodowanym oraz informowaniu Szpitalnego Oddziau Ratunkowego /SOR/, w segmencie tym umieszczone s pola dotyczce zgaszajcy – zawiera pola identyfikujce zgaszajcego,

Element „siy i rodki” zawiera list jednostek oraz sprztu znajdujcego si w jednostkach ochrony przeciwpoarowej oraz instytucji wspdziaajcych z PSP.

Element „mapa” zawiera informacje pochodzce z warstwy geometrycznej i rastrowej. S one wykorzystywane podczas procesu dyspozycji w celu wizualizacji miejsca zdarzenia, lokalizacji jednostek PSP . Specyficznymi dla aplikacji narzdziami s:

• wskazanie miejsca zdarzenia, • przejcie od geometrii do danych opisowych obiektu /dotyczy zdarze/, • podgld obiektw znajdujcych si w okrelonej przez operatora odlegoci od zdarzenia.

Element „zestawienia i raporty „ to modu skupiajcy wszystkie zapisane w programie i dane. Suy on do wykonywania zestawie z prowadzonych dziaa oraz prowadzenia okresowych analiz.

Element „urzdzenia” skupia w sobie wszystkie urzdzenia suce do przesyania informacji jak rwnie alarmowania zespow wyjazdowych. Za proca tego SA alarmowane i powiadamiane zespoy wyjazdowe o wyjedzie do zdarzenia.

Element „przekazywanie zgosze” suy do przekazywania zarejestrowanego zgoszenia do odpowiedniej suby. Monitorowane s tu czasy przyjcia zgoszenia i czas przekazania oraz czas odebrania alarmu przez dana sub.

Dyspozytor Zintegrowanego Stanowiska Kierowania dokonuje weryfikacji uzyskanej informacji i w zalenoci od rodzaju zdarzenia ma moliwo przekazania zgoszenia cznie z rozmwc do odpowiedniej suby, ktra dalej przyjmie pozostae informacje od zgaszanej osoby i skieruje swoje zastpy ratownicze. W przypadku zgoszenia lecego w kryterium dziaania Pastwowej Stray Poarnej dyurny (straak) zintegrowanego stanowiska kierowania zaalarmuje zastpy ratownicze.

Uzyskana informacja z opisem zagroenia, dat i miejscem zdarzenia, osoba zgaszajc zostanie przekazana do odpowiedniego pojazdu ratowniczego. Ponadto zostanie uruchomiona automatycznie procedura alarmowania zastpw ratowniczych polegajca na uruchomieniu : • Zapowiedzi sownej o zaalarmowaniu odpowiedniego pojazdu ratowniczego • Wywietlaczy wietlnych z numerem wyjazdowym pojazdu ratowniczego • Podniesieniu bram garaowych wyjedajcych pojazdw ratowniczych.

Do powiadamiania zespow ratowniczych (Stray Poarnej i Pogotowia Ratunkowego) o koniecznoci natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia suy System Wywietlania Alarmw DWA-100. Powiadamianie odbywa si poprzez uruchomienie sygnau dwikowego, emisj komunikatu gosowego, oraz wywietlenie cyfr na panelach wywietlajcych (diody LED w kolorze czerwonym). Kada cyfra i komunikat gosowy oznacza konkretny zastp ratowniczy wyjazdowy. Po przyjciu zgoszenia o zdarzeniu (poar, wypadek, itp.) system pozwala dyspozytorowi na natychmiastowe wywoanie (zaalarmowanie) wybranych zespowCz II
Cz III-- BIP --
Gra edukacyjna - QuestCity


M?ody Bohater


Wirtualny spacer


Mapa zagro?e? na drogach lubelszczyzny


Ankieta
Jak oceniasz prac? stra?akw?
Bardzo dobrze
Dobrze
Pozytywnie
?le

[wyniki | ankiety]
Kalendarz
Czerwiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Statystyki
userw na stronie: 0
go?ci na stronie: 2

Komenda Powiatowa Pastawowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim.
© 2006-2015 Wszelkie prawa zastrzeone

wykonano na wzorze jPORTAL 2