Warning: opendir(online): failed to open dir: No such file or directory in /home/www/strazjanowlub/html/main.php on line 1325

Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/strazjanowlub/html/main.php on line 1327
- -- Aktualnoci z ycia KP PSP Janw Lubelski
29-11-2018 r. - VI Edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” ...
26-09-2018 r. - List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ..
19-09-2018 r. - Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ...
08-08-2018 r. - Akcja honorowego oddawania krwi ...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/strazjanowlub/html/module/banner.inc.php on line 155

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/strazjanowlub/html/module/banner.inc.php on line 155
Godz. 8.00, W ciagu ostatniej doby odnotowano: - Pożary: 0, - Miejscowe zagrożenia: 0, -Fałszywe alarmy: 0
Menu
Kontakt
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Janowie Lubelskim

23-300 Janw Lubelski
ul. Pi?sudskiego 58
tel. 8724340; 8725024
fax 8721182
E-mail: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
Inwestycje ze ?rodkw UE


Inwestycje finansowane ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach "Regionalny Program operacyjny Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

Linki
Komenda G?wna Pa?stwowej Stra?y Po?arnej

Komenda Wojewdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Lublinie

Porady
-- OFERTA PRACY ... --

OFERTA PRACY


Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim zatrudni pracownika cywilnego na etat pomocniczy na stanowisko „Technik” . Wymiar czasu pracy 1/2 etatu.Oferta pracy ...


-- Poar lasu ... --

Poar lasu


W dniu 30 sierpnia 2013 roku o godzinie 1556 do Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Janowie Lubelskim wpyno zgoszenie o poarze lasu . Po przyjedzie pierwszych zastpw poarem objte byo okoo 2 ha runa lenego na podou torfowym.Poar lasu ...-- Wybuch gazu ... --

Wybuch gazu


W dniu 6 lipca 2013 roku o godzinie 5:58 do Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej pastwowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim wpyno zgoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym w miejscowoci Podlaski gmina Janw Lubelski. Na miejsce dziaa zadysponowane zostay dwa zastpy z JRG PSP Janw Lubelski oraz cztery zastpy OSP z KSRG tj. Biaa, Wlka Ratajska,Wybuch gazu ...-- ZAWODY POWIATOWE SPORTOWO POARNICZE ... --

ZAWODY POWIATOWE SPORTOWO POARNICZE


Organizatorami zawodw by Zarzd Powiatowy Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP i Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim. W zawodach uczestniczyo szesnacie druyn reprezentujcych poszczeglne gminy powiatuZawody powiatowe ...-- POWIATOWY DZIE STRAAKA W JANOWIE LUBELSKIM --


POWIATOWY DZIE STRAAKA W JANOWIE LUBELSKIM
15-05-2012r.


W dniu 15 maja 2013 roku w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim odbyy si uroczystoci zwizane z obchodami „Dnia Straaka”

POWIATOWY DZIE STRAAKA W JANOWIE LUBELSKIM ..-- APELUJEMY – NIE WYPALAJ TRAW --


APELUJEMY – NIE WYPALAJ TRAW


Ju od wielu lat przeom zimy, wiosny oraz przedwionie to okresy, w ktrych wyranie wzrasta liczba poarw k i nieuytkw. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostaoci rolinnych. Obszary zeszorocznej wysuszonej rolinnoci, ktra ze wzgldu na wystpujce w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonae podoe palne, co w zestawieniu z du aktywnoci czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwatownym wzrostem poarw. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest czowiek, nadal bowiem od pokole wrd wielu rolnikw panuje przekonanie, e spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost modej trawy, a tym samym przyniesie korzyci ekonomiczne. Nic bardziej bdnego.

APELUJEMY – NIE WYPALAJ TRAW ...


-- Janowscy straacy nowym samochodem do zdarze --


Janowscy straacy nowym samochodem do zdarze


W dniu 14 grudnia 2012 roku na rynku gwnym w Janowie Lubelskim odbya si uroczysto przekazania samochodw ratowniczo ganiczych dla Komend Powiatowych Pastwowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim, Kraniku, Tomaszowie Lubelskim i Bigoraju. Samochody zostay zakupione w ramach projektu „Ochrona naturalnych ekosystemw lenych poudniowej czci Lubelszczyzny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojewdztwa lubelskiego na lata 2007 – 2013.W uroczystoci udzia wzili: Marian Starownik – v-ce Wojewoda Lubelski, Grzegorz Sobolewski przedstawiciel Marszaka Wojewdztwa , st. bryg. Zbigniew Czpiski– zastpca Lubelskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP wraz z kadr Komendy Wojewdzkiej, Radni Sejmiku Wojewdzkiego ,Starostowie z czterech powiatw, kapelan wojewdzki PSP wraz z kapelanami z powiatw janowskiego , bigorajskiego , kranickiego i tomaszowskiego Komendanci Powiatowi Policji, Nadleniczowie Nadlenictw , Burmistrzowie Miast i Wjtowie Gmin na terenie, ktrych realizowany by projekt oraz Prezes firmy Szczeniak z Bielska Biaej Pani Anna Szczeniak.
Uroczystego przekazania pojazdw poarniczych do poszczeglnych Komend Powiatowych dokona Zastpca Lubelskiego Komendanta Wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej w Lublinie st.bryg. Zbigniew Czpiski wraz z Wojewod Lubelskim .


Rwnie jednostka Ochotniczej Stray Poarnej w Biaej zostaa wyrniona poprzez wczenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo Ganiczego wraz z przekazaniem samochodu poarniczego Renault Midllum z Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.
W dalszej czci uroczystoci odbyo si wrczenie pamitkowych samochodw i wystpienia okolicznociowe.-- Janowscy straacy nowym samochodem do zdarze --


STRAE WOJEWDZTWA LUBELSKIEO WZBOGACIY SI O NOWE REDNIE SAMOCHODY RATOWNICZO GANICZE


W dniu 9 listopada 2012 roku dokonano komisyjnego odbioru czterech sztuk rednich samochodw ratowniczo ganiczych z napdem 6x6 z funkcja ratownictwa chemiczno ekologicznego dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim, Kraniku, Bigoraju i Tomaszowie Lubelskim.Samochody zostay zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach programu „ OCHRONA NATURALNYCH EKOSYSTEMW POUDNIOWEJ CZSCI LUBELSZCZYZNY „ Koszt zakupu czterech samochodw wynis 3 386 448,00 z. z czego 64,22% dofinansowaa Unia Europejska pozostaa cz zostaa sfinansowana z budetu pastwa oraz budetu starostw powiatowych.Typ: redni Samochd Ratowniczo Ganiczy Wodno Pianowy GBA 2,5/24

Model: Tatra T-810
Podwozie kategorii redniej z napdem na wszystkie trzy osie z zawieszeniem portalowym przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i w terenie cikim
Napd: 6x6 – Osie napdowe z portalowym zawieszeniem z rozczn blokad osiowego mechanizmu rnicowego.
CTIS system automatycznego dopompowania i wypompowania k.
Kabina: Kabina jednomoduowa, 4-drzwiowa, 6-osobowa

Silnik:
Typ Renault Dxi7, silnik wysokoprny, 6-cylindrowy, rzdowy. Doadowany turbosprark z chodzeniem doadowywanego powietrza i systemem SCR. o mocy 199 KW
Pompa:Godiva P2A 2010
2700 l/min przy cinieniu 10 bar.
378 l/min przy cinieniu 40 bar

Zbiorniki:
Woda: 2500 litrw
rodek pianotwrczy – 250 litrw
Pojazd wyposaony w szybie natarcie o dugoci 60 metrw
Wyposaenie dodatkowe:
- Maszt owietleniowy 2x100 V
- Agregat prdotwrczy 2500 KW
- Wcigarka elektryczna o ucigu 7,2 tony

Zabudowa wykonana z materiaw odpornych na korozj - stali nierdzewnej i aluminium, spawanych w osonie gazw obojtnych. Poszycia z blach aluminiowych. Blachy poszycia czone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Krawdzie zabudowy zabezpieczone listwami ochronnymi z stopu lekkiego. Pki aluminiowe z pynn regulacj wysokoci.
-- ZAWODY POWIATOWE Ochotniczych Stray Poarnych M --


ZAWODY POWIATOWE Ochotniczych Stray Poarnych
01-07-2012r.


Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim oraz Oddzia Powiatowy ZOSP RP w Janowie Lubelskim zorganizowali w dniu 1 lipca 2012 roku XVII Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze dla Ochotniczych Stray Poarnych z terenu powiatu janowskiego.

Zawody przeprowadzono na Gminnym Stadionie w Batorzu zgodnie z regulaminem zawodw sportowo-poarniczych OSP z dnia 10.02.2011r.

W zawodach uczestniczyo 14 druyn OSP grupy „A” oraz 3 Kobiece Druyny Poarnicze grupy „C”.Najlepszy rezultat w sztafecie 7x50 w grupie „A” uzyskaa druyna OSP Aleksandrwka z czasem 60,5 sek. natomiast w konkurencji wiczenie bojowe zwyciya OSP Branewka z czasem 38,8 sek.Klasyfikacja kocowa zawodw, z sum punktw z obydwu konkurencji , przedstawia si nastpujco:-- Unia Europejska chroni rodowisko naturalne ... --


Unia Europejska chroni rodowisko naturalne wspfinansujc samochody dla Stray Poarnej


Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej s najmniej znieksztacon form przyrodnicz. Pokrywa rolinna, zoona w gwnej czci z rolinnoci drzewiastej, wpywa korzystnie na ksztatowanie klimatu, zarwno lokalnego, jak i globalnego. Ekosystemy lene, jedne z najbardziej zrnicowanych zbiorowisk organizmw ywych na wiecie, pochaniaj ogromne iloci dwutlenku wgla, przez co zmniejszaj jego udzia w atmosferze i agodz skutki efektu cieplarnianego. Lasy ograniczaj rwnie stenie wielu innych zanieczyszcze gazowych oraz filtruj powietrze z pyw. S naturalnym miejscem rekreacji i wypoczynku, szczeglnie mieszkacw duych aglomeracji. Zdrowotne waciwoci ekosystemw lenych sprzyjaj rozwojowi turystyki i rekreacji, przede wszystkim na obszarach uznanych za uzdrowiskowe.


Lasy s dobrem oglnospoecznym, ksztatujcym jako ycia czowieka. Lasy, dziki swej zrnicowanej strukturze, wywieraj dobroczynny wpyw na rodowisko ycia czowieka, bdc czsto sprzymierzecem w podejmowanych przez niego dziaaniach


Wojewdztwo Lubelskie jest jednym z czterech najmniej zalesionych wojewdztw w Polsce, ktrych procent zalesienia nie przekracza 25 %. Zalesienie naszego wojewdztwa wynosi 22,6 % powierzchni, w porwnaniu z wojewdztwem podkarpackim (37%) lub lubuskim (48,9%) jest to may procent zalesienia.

Najwikszy zwarty kompleks leny na trenie wojewdztwa lubelskiego zlokalizowany jest w jego poudniowej czci wojewdztwa. czna powierzchnia lasw na terenie Lasw Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza obejmujca midzy innymi powiaty janowski, kranicki, bigorajski i tomaszowski wynosi 167.188,00 ha, co stanowi 38% oglnej powierzchni tych powiatw. Gwnym drzewostanem tych lasw to drzewostan sosnowy, sosnowo-jodowy w caoci zaliczony do drugiej kategorii zagroenia poarowego.

Gwnym drzewostanem tych lasw to drzewostan sosnowy, sosnowo-jodowy w caoci zaliczony do drugiej kategorii zagroenia poarowego.

Wojewdztwo lubelskie posiada naturalne predyspozycje do rozwoju turystyki – dziedziny, ktra sta si moe istotnym czynnikiem oywienia gospodarczego regionu.


Dostrzegajc potrzeb ochrony lasw przed ich najwikszym zagroeniem jakim jest poar Komendy Powiatowe w Janowie Lubelskim, Kraniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Bigoraju w ramach konsorcjum opracoway projekt w ramach Osi priorytetowej VI rodowisko i czysta energia , Dziaanie 6,1 Ochrona i ksztatowanie rodowiska, Kat. III Bezpieczestwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod nazw ” Ochrona naturalnych ekosystemw lenych poudniowej czci Lubelszczyzny”.


W dniu 29 lutego 2012 roku zostaa podpisana umowa z Urzdem Marszakowskim wojewdztwa lubelskiego o dofinansowaniu ze rdkw unii Europejskiej . Cakowa warto projektu wynosi 3 388 787 00,00 z z czego 64,22 % wspfinansuje Unia Europejska co stanowi kwot 2 176 309,91 z.


W wyniku rozstrzygnicia procedury przetargowej w dniu 30 kwietnia podpisana zostaa umowa z Wykonawc na dostaw czterech pojazdw ratowniczo ganiczych na podwoziu samochodu marki TATRA 810.


Bd to samochody z napdem terenowym 6x6, ukad napdowy na mostach portalowych ( zwolnicach ) wyposaone w centralny ukad pompowania k podczas jazdy co umoliwi jad w cikich warunkach terenowych takich kopny piach, podmoke tereny lene. Zastosowanie takiego rozwizania zwiksza trzykrotnie przyczepno samochodu poprzez lepsze rozoenie masy jednostkowej pojazdu. S to pierwsze Polsce samochody ratowniczo ganicze w ktrych zastosowano tego typu rozwizania techniczne. Planowany termin dostawy samochodw to padziernik biecego roku.
-- Centralne uroczystoci z okazji Dnia Straaka --

Centralne uroczystoci z okazji Dnia Straaka


W dniu 4 maja 2012 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisaw Komorowski wraz z Jackiem Cichockim, Ministrem Spraw Wewntrznych, w obecnoci m.in. Komendanta Gwnego PSP gen. brygadiera Wiesawa Leniakiewicza oraz jego zastpcw wrczy w Paacu Prezydenckim z okazji „ Dnia Straaka „ nominacje na stopie nadbrygadiera piciu Komendantom Wojewdzkim PSP.

W trakcie uroczystoci 30 straakw zostao wyrnionych medalami i odznaczeniami pastwowymi. Wrd odznaczonych by asp.sztab Szczepan Fuszara, na co dzie dowdca zmiany w Jednostce Ratowniczo Ganiczej PSP w Janowie Lubelskim, ktry z rk Prezydenta RP odebra „ Brzowy Krzy Zasugi”.Gratulujemy odznaczenia i yczymy wszystkiego najlepszego w dalszej pracy zawodowej.
-- Nowy samochw w KP PSP Janw Lubelski --

Stra Poarna wzbogacia si o nowy samochd kwatermistrzowski


Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim biorc pod uwag dowiadczenia lat ubiegych w szczeglnoci wynikajce ze stale rosncej iloci zdarze z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego oraz udziau w dziaaniach powodziowych na terenie wojewdztwa lubelskiego dokonaa zakupu samochodu kwatermistrzowskiego, ktrego zadaniem bdzie zabezpieczenie logistyczne prowadzonych dziaa ratowniczo ganiczych a co jest najwaniejsze, dostarczanie na miejsce dziaa sprztu specjalistycznego.


Nowo zakupiony samochd kwatermistrzowski marki IVECO zastpi eksploatowany od 28 lat samochd kwatermistrzowski marki STAR 200, ktry ze wzgldu na wiek, stan techniczny i czste awarie by nieekonomiczny w eksploatacji. Wycofany samochd Star 200 zosta nieodpatnie przekazany do jednostki OSP Godziszw II wczonej do KSRG.


Iveco Daily turbo diesel o pojemnoci 2 287 cm3 i mocy 109 KM jest pojazdem ekonomicznym pod wzgldem spalania co jest bardzo wane przy obecnej cenie paliwa. Jego konstrukcja pozwala na wszechstronne wykorzystanie do wielu dziaa. Skrzynia adunkowa o adownoci 1200 kg jest wywrotem na trzy strony.


Samochd nie jest pojazdem nowym jest to samochd wyprodukowany w 2007 roku. Cakowity koszt zakupu samochodu specjalnego wynis 49 650,00 z.

-- BIP --
Gra edukacyjna - QuestCity


M?ody Bohater


Wirtualny spacer


Mapa zagro?e? na drogach lubelszczyzny


Ankieta
Jak oceniasz prac? stra?akw?
Bardzo dobrze
Dobrze
Pozytywnie
?le

[wyniki | ankiety]
Kalendarz
Grudzie
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Statystyki
userw na stronie: 0
go?ci na stronie: 2

Komenda Powiatowa Pastawowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim.
© 2006-2015 Wszelkie prawa zastrzeone

wykonano na wzorze jPORTAL 2